Regulamin konkursu Escape The Lost Pyramid

 

§1
Postanowienia ogólne

Organizatorem jak i sponsorem nagród jest KA-System Poland Sp Z O.O. (zwany dalej organizatorem) z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy Pawła 17/2 (Zwany dalej salonem / salonem gier VR/ centrum rozrywkowym przy ulicy Pośpiecha 2 w Katowicach)

Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna która wyrazi zgodę na udział w konkursie podpisując niniejszy regulamin w siedzibie organizatora.

Konkurs trwa w okresie od 12.04.2024 do 31.05.2024.

§2
Organizator zobowiązuje się

Dostarczyć oprogramowanie „Escape The Lost Piramid” na stanowiska gdzie będą się odbywały próby.

Ufundowania nagród w postaci:

 • Gra Assassin’s Creed Origins PC 4 szt.
 • Oficjalny brelok ze serii Assassin’s Creed 8 szt.
 • Voucher dla 2 osób na 60 min zabawy w Centrum rozrywkowym Cybermagia – 4 szt.
 • Oficjalna odzież ze serii Assassin’s Creed (koszulki) 5 szt.
 • Oficjalna odzież ze serii Assassin’s Creed (bluzy) 2 szt.

Kontrolować przebieg konkursu.

Zapisywać wyniki podejść konkursowych.

Odpowiadać na pytania dotyczące konkursu.

§3
Uczestnik zobowiązuje się:

Dotrzymać warunków niniejszego regulaminu i terminów w nim zawartych.

Polubić stronę  https://www.facebook.com/cybermagia

Zaobserwować profil na Instagramie https://www.instagram.com/cybermagia_katowice/

Zapoznać się z niniejszym regulaminem

Wypełnić i podpisać formularz zgłoszenia do konkursu.

§4
Zasady dotyczące uczestnictwa w konkursie.

Aby wziąć udział w konkursie uczestnik powinien:

 • Zapoznać się z niniejszym regulaminem w siedzibie organizatora, lub w formie cyfrowej zamieszczonej na stronie internetowej organizatora.
 • Wypełnić i podpisać formularz zgłoszenia do konkursu.
 • Uczestnikiem Konkursu może być osoba niepełnoletnia pod warunkiem udzielenia zgody na jej udział w Konkursie przez opiekuna prawnego. W takim przypadku opiekun prawny zobowiązany jest podpisać na formularzu konkursowym wszelkie oświadczenia i zgody w imieniu osoby niepełnoletniej. Formularz jest dostępny w recepcji organizatora oraz na stronie internetowej.
 • Zarezerwować stanowisko: Poprzez formularz rezerwacyjny dostępny na stronie https://cybermagia.com.pl/formularz-rezerwacji/  telefonicznie pod numerem +48 881 22 11 00 informując o chęci wzięcia udziału w konkursie lub mailowo na adres salon@cybermagia.com.pl informując o chęci wzięcia udziału w konkursie.
 • Udać się na miejsce 15 minut przed zarezerwowaną godziną.
 • Rozegrać scenariusz konkursowy starając się uzyskać jak najlepszy wynik.

 

§5
Zasady rozgrywki „Escape The Lost
Pyramid”

Uczestnikowi zakazuje się:

 • Instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze
 • Korzystania z powtórek innych uczestników.
 • Niszczenia sprzętu służącego do rozgrywki jak i samego salonu.

Uczestnik posiada:

 • Ograniczony czas wynajmu stanowiska
 • W tym czasie 1 próbę przejścia scenariusza.

Przebieg rozgrywki konkursowej:

 • Uczestnik/Uczestnicy konkursu uruchamiają grę Escape The Lost Pyramid i przechodzą go najlepiej i najszybciej jak potrafią.
 • Po zakończeniu podejścia konkursowego obsługa zapisuje wynik pokazany po zakończeniu gry escape room.
 • Każdy uczestnik może przystąpić tylko raz do gry
 • Każdy uczestnik/grupa jest uprawniona do skorzystania z maksymalnie 2 podpowiedzi od gry. Po przekroczeniu limitu podpowiedzi czas escape roomu nie będzie zapisywany.

Scenariusz konkursowy

Scenariuszem konkursowym jest Escape The Lost Pyramid którego producentem jest Ubisoft.

 

§6
Zasady dotyczące ogłaszania wyników konkursu i rozdania nagród

Zobowiązania Organizatora:

 • Organizator podczas trwania konkursu zobowiązuje się do podawania aktualnych wyników w każdy poniedziałek, na stronie internetowej cybermagia.com.pl oraz na mediach społecznościowych
 • Organizator po zakończeniu konkursu dnia 31.05.2024r. zobowiązuje się w ciągu 14 dni ogłosić wyniki w mediach społecznościowych.
 • Organizator zobowiązuje się posiadać do czasu ogłoszenia wyników wymienione w regulaminie nagrody.

Zobowiązania uczestnika:

 • Uczestnik po ogłoszeniu wyników zobowiązuje się do odebrania nagrody w Salonie VR w ciągu 14 dni od daty ich ogłoszenia.
 • W razie jeżeli uczestnik nie stawi się w wyznaczonym terminie nagroda zostaje u organizatora konkursu.

 

 

Rozdanie nagród – Klasyfikacja generalna:

 • 1 miejsce: 2 gry AC Origins na PC, Oficjalny brelok ze serii Assassin’s Creed 4 szt, Voucher dla 2 osób na 60 min zabawy w Centrum rozrywkowym Cybermagia 2 szt, Oficjalna odzież ze serii Assassin’s Creed (koszulki) 2 szt, Oficjalna odzież ze serii Assassin’s Creed (bluzy) 2 szt.
 • 2 miejsce: Gra Assassin’s Creed Origins 1 szt, Oficjalny brelok ze serii Assassin’s Creed 2 szt, Voucher dla 2 osób na 60 min zabawy w Centrum rozrywkowym Cybermagia – 2 szt. Oficjalna odzież ze serii Assassin’s Creed (koszulki) 2 szt.
 • 3 miejsce: Gra Assassin’s Creed Origins 1 szt, Oficjalny brelok ze serii Assassin’s Creed 2 szt, Voucher dla 2 osób na 60 min zabawy w Centrum rozrywkowym Cybermagia – 1 szt. Oficjalna odzież ze serii Assassin’s Creed (koszulki) 1 szt.

§7
Dane osobowe

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez “KA-System Poland SP Z O.O.” w celu zapisania mnie do konkursu, przetwarzania moich wyników, jak i ewentualnego kontaktu w razie wygranej.
 • Wyrażam zgodę na oznaczenie mnie w poście w mediach społecznościowych.

 

Link do formularza konkursowego:

FORMULARZ Konkursowy Escape The Lost Pyramid