Regulamin Konkursu Beat Saber

§1 Postanowienia ogólne

Organizatorem jak i sponsorem nagród jest KA-System (zwany dalej organizatorem) z siedzibą w Katowicach na ulicy Stawowej 3 (Zwany dalej salonem / salonem gier VR/ centrum rozrywkowym)

Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna która wyrazi zgodę na udział w konkursie podpisując niniejszy regulamin w siedzibie organizatora.

Konkurs trwa w okresie od 15.10.2020. do 30.11.2020r.

§2 Organizator zobowiązuje się

Dostarczyć oprogramowanie „Beat Saber” na stanowiska gdzie będą się odbywały próby.

Ufundowania nagród w postaci:

 • Słuchawki Bluetooth AUDIO TECHNICA ATH-SR30BT Czarny – 1szt.
 • Puchary za zajęcie miejsc z wyróżnieniem – 3 szt.
 • Voucher dla 2 osób na 90 min zabawy w Centrum rozrywkowym Cybermagia – 1 szt.
 • Voucher dla 2 osób na 60 min zabawy w Centrum rozrywkowym Cybermagia

Kontrolować przebieg konkursu.

Zapisywać wyniki podejść konkursowych.

Odpowiadać na pytania dotyczące konkursu.

§3 Uczestnik zobowiązuje się:

Dotrzymać warunków niniejszego regulaminu i terminów w nim zawartych.

Polubić stronę  https://www.facebook.com/cybermagia

Zapoznać się z niniejszym regulaminem

Wypełnić i podpisać formularz zgłoszenia do konkursu.

§4 Zasady dotyczące uczestnictwa w konkursie.

Aby wziąć udział w konkursie uczestnik powinien:

 • Zapoznać się z niniejszym regulaminem w siedzibie organizatora, lub w formie cyfrowej zamieszczonej na stronie internetowej organizatora.
 • Wypełnić i podpisać formularz zgłoszenia do konkursu
 • Uczestnikiem Konkursu może być osoba niepełnoletnia pod warunkiem udzielenia zgodny na jej udział w Konkursie przez opiekuna prawnego. W takim przypadku opiekun prawny zobowiązany jest podpisać na formularzu konkursowym wszelkie oświadczenia i zgody w imieniu osoby niepełnoletniej. Formularz jest dostępny w recepcji organizatora.
 • Zarezerwować stanowisko: telefonicznie pod numerem +48 881 22 11 00 informując o chęci wzięcia udziału w konkursie lub mailowo na adres salon@cybermagia.com.pl informując o chęci wzięcia udziału w konkursie.
 • Udać się na miejsce 10 minut przed zarezerwowaną godziną.
 • Rozegrać utwory konkursowe starając się uzyskać jak najlepszy wynik.

 

§5 Zasady rozgrywki „BeatSaber”

Uczestnikowi zakazuje się:

 • Pobierania dodatkowych utworów które nie zostały wymienione w regulaminie.
 • Instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze
 • Korzystania z powtórek innych uczestników.
 • Niszczenia sprzętu służącego do rozgrywki jak i samego salonu.

Uczestnik posiada:

 • Ograniczony czas wynajmu stanowiska
 • W tym czasie nieograniczoną liczbę prób treningowych na dany utwór.
 • Możliwość “rozgrzewki” na łatwiejszych utworach niewymienionych w regulaminie.

Przebieg rozgrywki konkursowej:

 • Uczestnik konkursu uruchamia utwór konkursowy w “Beat saber” i przechodzi go najlepiej jak potrafi. Jeżeli uzna, że jest gotowy do podejścia konkursowego musi zgłosić to obsłudze salonu VR.
 • Po zakończeniu podejścia konkursowego obsługa zapisuje wynik pokazany po zakończeniu utworu.
 • Jeżeli uczestnik chce pobić rekord który osiągnął w podejściu konkursowym powinien to zgłosić obsłudze.

Utwory konkursowe

Zapisywany jest: Tytuł utworu, wynik punktowy, poziom trudności i ilość uderzonych poprawnie nut.

Utworem konkursowym jest: Rum ‘n Bass- Boom Kitty na poziomie „Hard”, bez jakichkolwiek modyfikacji.

 

§6 Zasady dotyczące ogłaszania wyników konkursu i rozdania nagród

Zobowiązania Organizatora:

 • Organizator podczas trwania konkursu zobowiązuje się do podawania aktualnych wyników w każdy poniedziałek, na stronie internetowej cybermagia.com.pl oraz na mediach społecznościowych
 • Organizator po zakończeniu konkursu dnia 30.11.2020r. zobowiązuje się w ciągu 7 dni ogłosić wyniki w mediach społecznościowych.
 • Organizator zobowiązuje się posiadać do czasu ogłoszenia wyników wymienione w regulaminie nagrody.

Zobowiązania uczestnika:

 • Uczestnik po ogłoszeniu wyników zobowiązuje się do odebrania nagrody w Salonie VR w ciągu 7 dni od daty ich ogłoszenia.
 • W razie jeżeli uczestnik nie stawi się w wyznaczonym terminie nagroda zostaje u organizatora konkursu.

 

 

Rozdanie nagród – Klasyfikacja generalna:

 • 1 miejsce puchar oraz Słuchawki nauszne Słuchawki Bluetooth AUDIO TECHNICA ATH-SR30BT Czarny
 • 2 miejsce puchar oraz voucher dla 2 osób na 90 minut zabawy w Centrum rozrywkowym Cybermagia
 • 3 miejsce puchar oraz voucher dla 2 osób na 60 min zabawy w centrum rozrywkowym Cybermagia

 

§6 Dane osobowe

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez “KA-System Arkadiusz Pągowski” w celu zapisania mnie do konkursu, przetwarzania moich wyników, jak i ewentualnego kontaktu w razie wygranej.
 • Wyrażam zgodę na oznaczenie mnie w poście w mediach społecznościowych.